Hướng dẫn fix under replicated blocks trên HDFS?

      Under prelicated block là vấn đề thường thấy đối với các file khác nhau trong HDFS. Nó sảy ra khi số replicator của 1 block nhỏ hơn giá trị mà ta đã đặt trong file cấu hình hdfs-site.xml với tham số dfs.replication. Thông thường, Hdfs sẽ tự động replicate cho những block này nhưng […]

Read More